Rataje, ze života obce

     V období 2015 – 2016 jsem na přání Obecního úřadu v Ratajích u Bechyně zpracovala publikaci o dějinách obce. Kniha vznikla u příležitosti Setkání rodáků a přátel obce Rataje v květnu 2016, které provázely dvě významné události: slavnostní vysvěcení nových zvonů v kostele Nejsvětější Trojice v Ratajích a připomínka výročí 130 let založení Sboru dobrovolných hasičů v obci.

    Publikace čerpá z archivních pramenů, dokumentů historických i novodobých i z vyprávění pamětníků a doplňují ji fotografie, poskytnuté ratajskými občany. Zájemci si mohou publikaci i nyní zakoupit na Obecním úřadu v Ratajích, bližší podrobnosti najdou na stránkách www.ratajeobec.cz.

    Ráda bych poděkovala představitelům obce Rataje, zejména panu starostovi Romanu Šafránkovi, za důvěru a „volné pole působnosti“ při tvorbě této knihy.