Ceník

     Práce jsou účtovány sazbou 290,- Kč za hodinu a zahrnují zejména vyhledání podkladů z archivních a jiných pramenů, jejich následné zpracování, sestavení dat do rodokmenu - genealogického "stromu", vytvoření kompletního rozšířeného přehledu osob, knižní zpracování rodokmenu včetně jiných než rodopisných informací a další výzkumy podle požadavků klienta.

Konečnou cenu rodokmenu nelze předem přesně odhadnout: její výše závisí na náročnosti a rozsahu genealogického bádání, představách zadavatele o detailnosti zpracování a v neposlední řadě na dostupnosti a dochování archivních materiálů. Významně může výslednou cenu také ovlivnit vizuální podoba rodokmenu: velké množství fotografických reprodukcí, tisk na nestandardních formátech a typech papíru, ručně malovaný „strom života“ či nákladnost knižní vazby.


Orientační cena rodokmenu, standardního vývodu zpracovaného 5 generací nazpět od výchozí osoby, čítajícího celkem 62 osob s kompletními matričními záznamy jsou-li k dispozici (narození, sňatek, úmrtí) je okolo 6 000,- Kč, ceny rodokmenů vývodů v rozsahu nalezených 8 – 9 generací předků se pohybují okolo 25 000,-.
(Z praxe: rodokmen o 8 – 9 generacích, nalezených cca 360 osob s matričními daty, cena 19 000,- , naproti tomu ale také rodokmen o 220 osobách, 7 – 8 generací, cena 30 000,- Kč – zde je rozdíl způsoben rozdílnou podobou matričních knih a tím, že došlo k prolínání hranic farností, což ztížilo bádání).

Obecně lze stanovit cenu „klasického“ rodokmenu 7 generací zpětně od výchozí osoby mezi 10 – 25 000,- Kč.

Samozřejmostí jsou průběžné konzultace a rozdělení bádání do etap podle přání či finančního limitu klienta s možností navázání na již hotové výzkumy.

Další případné příplatky k ceně (cestovné do vzdálených lokalit, speciální práce, knižní podoba a vazba) jsou řešeny individuálně.

 

V případě zájmu klienta lze předem dohodnout cenu díla systémem tzv. „za položku“, tedy účtování za každý jednotlivý nalezený matriční údaj (narození, sňatek, úmrtí). Tento způsob však běžně neužívám.

 

Ceny „za matriční položku“

do 50 položek – 150,- Kč / údaj

50 – 100 položek – 130,- Kč / údaj

nad 100 položek – 100,- Kč / údaj

 

Je mou povinností ale upozornit na neobjektivnost a finanční nevýhodnost tohoto způsobu pro klienta.