Ceník
 

Práce jsou účtovány sazbou 250,- Kč za hodinu a zahrnují zejména vyhledání podkladů z archivních a jiných pramenů, jejich následné zpracování, sestavení dat do rodokmenu - genealogického "stromu", vytvoření kompletního rozšířeného přehledu osob, knižní zpracování rodokmenu včetně jiných než rodopisných informací a další výzkumy podle požadavků klienta.

Konečnou cenu rodokmenu nelze předem přesně odhadnout: její výše závisí na náročnosti a rozsahu genealogického bádání, představách zadavatele o detailnosti zpracování a v neposlední řadě na dostupnosti a dochování archivních materiálů. Významně může výslednou cenu také ovlivnit vizuální podoba rodokmenu: velké množství fotografických reprodukcí, tisk na nestandardních formátech a typech papíru, ručně malovaný „strom života“ či nákladnost knižní vazby.

Orientační cena rodokmenu, standardního vývodu zpracovaného 5 generací nazpět od výchozí osoby, čítajícího celkem 62 osob s kompletními matričními záznamy (narození, sňatek, úmrtí) je okolo 5 000,- Kč, ceny rodokmenů vývodů v rozsahu nalezených 8 – 9 generací předků se pohybují okolo 20 000,-. (Z praxe: rodokmen o 8 – 9 generacích, nalezených cca 360 osob s matričními daty, cena 19 000,- , naproti tomu ale také rodokmen o 220 osobách, 7 – 8 generací, cena 25 000,- Kč – zde je rozdíl způsoben rozdílnou podobou matričních knih a tím, že došlo k prolínání hranic farností, což ztížilo bádání).

Obecně lze stanovit cenu „klasického“ rodokmenu 7 generací zpětně od výchozí osoby mezi 10 – 25 000,- Kč.

Samozřejmostí jsou průběžné konzultace a rozdělení bádání do etap podle přání či finančního limitu klienta s možností navázání na již hotové výzkumy.

Další případné příplatky k ceně (cestovné do vzdálených lokalit, speciální práce) jsou řešeny individuálně.