Rodokmeny

     Základem pro vypracování rodokmenu je ústřední osoba, od níž se odvozuje veškerý výzkum. Podle systému hledání pak rozlišujeme dva typy rodokmenů.


    Častější podobou rodokmenu je vývod, což je takový soupis příbuzných osob, kde se od výchozího jedince postupuje dozadu a zjišťují se jména a data jeho přímých předků (rodiče, prarodiče). Postupuje ze současnosti do minulosti a protože se zabývá rodičovskými dvojicemi, roste v něm počet osob každou generaci geometrickou řadou. Vedle přímých předků lze samozřejmě sledovat i jejich sourozence, tedy (pra) tety a (pra) strýce.


    Jednodušší formou vývodu je například samostatné zpracování otcovské linie, tedy obvykle pátrání po nositelích rodového jména až k nejstaršímu známému předkovi „zakladateli rodu“.


    Opačný postup než vývod je vytváření rozrodu, který sleduje potomstvo určité osoby (nejstaršího předka) z minulosti do přítomnosti, a to jak v mužské tak v ženské linii. Jeho podoba není jednotná jako je tomu u vývodu: ovlivňuje ji například vícenásobné manželství, počet dětí, bezdětnost, neuzavření sňatku, migrace a „ztráta“ osob a další okolnosti. Jedná se  o složité bádání, obtížné zejména při sledování ženské linie: po několika generacích už jde o velmi obsáhlou „databázi“ proto je zpracování této podoby rodokmenu značně náročné.


    Po ukončení práce standardně obdržíte graf přímé linie rodokmenu v předem konzultované podobě a dále ucelený soupis všech osob rodokmenu s jejich životními daty v přehledné tabulce. Součástí soupisu jsou i rozličné zajímavosti, jež někdy provázejí matriční záznamy: údaje o povolání, příčině úmrtí, vpisky týkající se sňatků, kmotrovské a svědečné vazby či změna náboženského vyznání dotyčné osoby. Pro nástin alespoň základních historických souvislostí rodokmen doplňuje kapitola s vysvětlením termínů a některých dnes už zapomenutých výrazů. Samozřejmostí je soupis všech matričních záznamů, z nichž rodokmen vychází. Výstupy jsou v elektronické a písemné formě, podle Vašeho přání je možno rodokmen nechat svázat.

     Právě knižní podoba rodokmenu je díky své obsáhlosti a rozmanitosti mezi zájemci nejžádanější a to i přes vyšší cenu: ta se odvíjí zejména od výsledného ztvárnění knihy, použité knižní vazbě, kvalitě papíru, množství a grafickém zpracování fotografií. Na přání klienta lze knihu opatřit přebalem z ručně tkané textilie.


    Knihu rodokmenu mohou zpestřit další vložené informace: fotokopie matričních a jiných archivních záznamů, starých rodinných fotografií a dokumentů nebo doslovné přepisy archiválií, vztahujících se k Vaší rodině. Velmi často je rodinná historie doplněna také vývojem jména či držby usedlosti. Na přání klienta je možné nechat rodokmen výtvarně ztvárnit do podoby stromu. Stane se tak nejen připomínkou minulosti, ale i cenným a atraktivním dárkem pro Vaše blízké.