Vítejte na stránkách, věnovaných pátrání po stopách minulosti, po rodinných kořenech.

 

    Vystudovala jsem obor archivnictví a pomocné vědy historické: nejprve bakalářské studium na Ústavu archivnictví a pomocných věd historických Jihočeské university v Českých Budějovicích. Studium jsem uzavřela bakalářskou prací "Korespondence purkmistra a rady města Českých Budějovic s Bohunkou z Pernštejna a na Hluboké v letech 1545-1548", která vycházela z původních českobudějovických městských knih a spisového materiálu, uložených ve Státním oblastním archivu v Českých Budějovicích jako součást fondu Archiv města České Budějovice. Práce ve formě edice byla v roce 2006 publikována ve Sborníku prací k dějinám královského města Českých Budějovic, Staré Budějovice 2.

    Poté jsem pokračovala ve stejné odbornosti v navazujícím studiu magisterském na Filosofické fakultě téže university, zde jsem roku 2009 obhájila obsáhlou diplomovou práci pod názvem "Kolektivizace a zakládání jednotných zemědělských družstev v okrese Trhové Sviny v letech 1949 - 1959".

Od roku 2002 se věnuji soukromé genealogické praxi.  Zájemcům o nahlédnutí do historie nabízím:

  • genealogické a rodopisné bádání, výzkum rodinných vazeb, zpracování rodokmenů

  • sepsání kroniky rodu

  • vypracování historie držby domů a gruntů

  • bádání v oblasti rodového příjmení či místopisu obcí

  • odborné přepisy textů z archivních pramenů

  • genealogické poradenství

  • zpracování historie obcí, spolků nebo škol do knižní podoby, komplexní příprava jubilejních publikací